Udružene žene Banja Luka

„Udružene žene“ Banja Luka, BiH je nevladina organizacija koja djeluje od avgusta 1996.g. sa osnovnom misijom jačanja i afirmisanja žena kroz zalaganje i rad na stvarnom poštovanju i primjeni ženskih ljudskih prava.

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

Udružene žene Banja Luka, Bosna i Hercegovina
A: Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
T:+387 51 462 146
T/F: +387 51 463 143
E: office@unitedwomenbl.org
W: http://www.unitedwomenbl.org

Kontakt: Nada Golubović, Izvršna direktorica

Osnovni strateški pravci rada „Udruženih žena“ Banja Luka su usmjereni na zalaganje protiv svih oblika nasilja nasilja prema ženama, unaprijeđenje ravnopravnosti polova u medijima, jednako učešće žena u javnom i političkom životu, i zalaganje protiv trgovine ženama i djevojčicama u Bosni i Hercegovini.

U 2010.g. „Udružene žene“ Banja Luka realizuju projekat „Akcija za jednako učešće i mogućnosti žena u javnom i političkom životu u Bosni i Hercegovini,“ uz pordšku Fondacije Roza Luksemburg. Opšti cilj projekta je smanjenje rodno zasnovane diskriminacije žena u javnom i političkom životu Bosne i Hercegovine i stvaranje okruženja u kojem će žene i muškarci imati jednake mogućnosti.

Ključne projektne aktivnosti uključuju organizovanje bazičnih radionica osnaživanja i izgradnje vještina za političko učešće članica parlamentarnih političkih partija u BiH, napredne radionice za kandidatkinje političkih partija za opšte izbore u Bosni i Hercegovini koji će se održati u oktobru 2010.g, monitoring medija –vidljivosti kandidatkinja i njihovo aktivno učešće u predizbornoj kampanji, i organizovanje okruglog stola usmjerenog na definisanje prioriteta za politički aktivizam žena u Bodni i Hercegovini.PROJEKTI OSTVARENI U SARADNJI SA ROSA LUKSEMBURG FONDACIJOM

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

22.06.2012 | Neum

Women’s Political Activism in Bosnia and Herzegovina, Germany, and Sweden

The Second Thematic Workshop Held in Neum (Bosnia and Herzegovina) in Period 22 – 24 June 2012

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

22.06.2012 | Neum

Ženski politički aktivizam u Bosni i Hercegovini, Njemačkoj i Švedskoj

Druga tematska radionica održana u Neumu (BiH) od 22. do 24. juna 2012. godine


'