Forum za primenjenu istoriju FPI

Udruženje Forum za primenjenu istoriju (FPI) predstavlja platformu za produkciju znanja i javnu medijaciju istorije. Naš cilj je da podstičemo istorijsko učenje i javni diskurs o kontroverznim, prećutkivanim ili potisnutim događajima u istoriji i da na taj način omogućimo svim članovima društva da aktivno učestvuju u stvaranju jedne “istorije odozdo”. Sa našim aktivnostima podržavamo istraživanje i kritičku diskusiju o istorijskim događajima i idejama, i obrazujemo o društvenom i političkom potencijalu sećanja i istoriografije. Na ovaj način istorija postaje praktično sredstvo za menjanje društvene realnosti i može se koristiti – na kritičan način – u borbi za emancipaciju i socijalnu transformaciju.

Za više informacije o našim aktivnostima posetite blog Istorija u pokretu: fpi.rs/blog

Forum za primenjenu istoriju osnovan je 2013. godine u Beogradu sa idejom da izgradi održivu strukturu za aktivnosti koje su realizovane u okviru inicijative Poseta Starom sajmištu / starosajmiste.info koja postoji od 2010. godine sa ciljem da edukuje o prošlosti i sadašnjosti nekadašnjeg koncentracionog logora Sajmište, koje danas predstvalja zaboravljeno mesto Holokausta u Srbiji.PROJEKTI OSTVARENI U SARADNJI SA ROSA LUKSEMBURG FONDACIJOM

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

02.12.2014 | Institut za primenjenu istoriju, Beograd

The Suffering of the Roma in Serbia During the Holocaust

An Analysis of Milovan Pisarri

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

02.12.2014 | Institut za primenjenu istoriju, Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

Studija Milovana Pisarrija

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

21.11.2014 | Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

Predstavljanje studije Milovana Pisarija

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

08.11.2013 | Klub Magistrala, Dom kulture Studentski Grad, Bulevar Zorana Đinđića 179, Novi Beograd

"Ni ovde ni tamo"

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

09.10.2013 | Mesna zajednica Novi Beograd-Fontana, Pariske komune 13 // 09. 10. 2013. godine u 18h

Od načina ostvarivanja samoupravljanja na mestu življenja do preduzetničkog grada?

Mesne zajednice i postsocijalistička transformacija javnog prostora

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

27.09.2013 | Niš - hotel Tami - 27.-29.09.2013

Škola sećanja

Sticanje znanja o genocidu nad Romima i kako se boriti protiv anticiganizma

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

18.09.2013 | Plato ispred glavnog ulaza zgrade SIV-a, Beograd

Kako se gradila budućnost?

Omladinske radne akcije u Jugoslaviji između ideološke manipulacije i plemenitog zanesenjaštva


'