Inštitut za delavske študije - IDŠ

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

mail:  info@delavske-studije.si

Inštitut za delavske študije (IDŠ) je nov inštitut, ustanovljen leta 2012 s strani članov Delavsko-punkerske univerze. Trenutno združuje preko dvajset marksistično usmerjenih študentov, aktivistov in raziskovalcev. Naše poslanstvo je rehabilitacija marksistične kritike politične ekonomije v slovenskem javnem in akademskem diskurzu ter vzpostavitev socialistične politične pozicije v slovenskem političnem prostoru. V ta namen sodelujemo predvsem z Delavsko-punkersko univerzo in z založbo Naprej! Skupaj tvorimo institucionalno fronto, ki organizira predavanja, javne debate in konference ter izdaja knjige in akademsko revijo Borec.PROJEKTI OSTVARENI U SARADNJI SA ROSA LUKSEMBURG FONDACIJOM

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

29.05.2014 | Ljubljana

Prvotna akumulacija

Med zgodovino in konceptom

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

19.03.2013 | Ljubljana, Slovenija

Prihodnost je demokratični socializem


'