Udruženje S.T.R.I.K.E.

Udruženje „S.T.R.I.K.E.“, (osnovano početkom 2011. godine) nastalo je iz neformalne grupe građanki koje su tokom 2010. napisale i objavile brošuru „Vodič za štrajk“.  Rad na brošuri i iskustva o kojima su govorili zaposleni, otpušteni i prevareni radnici na  promocijama broušure, tribinama i konferencijama, bili su autorkama putokaz za nastavak aktivnosti na planu zaštite prava iz rada. Međutim, realizacija projekta uz podršku donatora nije bila moguća bez promene statusa grupe.

Zato je grupa početkom 2011. formalno organizovana. Ciljevi NVO „S.T.R.I.K.E“ su obuka zaposlenih o radnim pravima i načinima zaštite tih prava, organizovanje aktivnosti za pomoć radnicima/radnicama čija su prava povređena, analiza zakonskih rešenja iz oblasti radnog prava, lobiranje za primenu međunarodnih konvencija i podnošenje inicijativa za zaštitu prava iz rada.

Članice udruženja „S.T.R.I.K.E.“ imaju višegodišnje iskustvo u radu i saradnji sa feminističkim i NVO za zaštitu ljudskih prava. Sarađuju i sa organizacijama za pomoć žrtvama trgovine ljudima. Društveno su aktivne više od dve decenije. Sve članice udruženja su zaposlene i uspešno se bave svojim profesijama (advokatura, turizam i novinarstvo).  PROJEKTI OSTVARENI U SARADNJI SA ROSA LUKSEMBURG FONDACIJOM

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

03.12.2013 | Novi Sad, CK13 u 19h

Prostitucija u Srbiji - jedno od mogućih lica

Predstvaljanje rezultata istraživanja

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

27.06.2013 | Novi Sad, CK13 u 19h

Javna debata: ŠTA DA SE RADI?

Kako do promena radnog zakonodavstva u interesu zaposlenih?

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

30.11.2012 | Novi Sad

Putokaz za radna prava

Priručnik za komunikaciju zaposlenih sa poslodavcima i institucijama

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

14.11.2012 | Zrenjanin, 18h

Predstavljanje priručnika "Putokaz za radna prava"

Druga u nizu javnih debata "NOVA PARADIGMA ZA NOVE SINDIKATE"

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

31.10.2012 | Beograd, Magacin, 18h

NOVA PARADIGMA ZA NOVE SINDIKATE

Javna debata


'