Gerusija

Klub studenata filozofije

Gerusija je organizacija koja se bavi radikalnim teorijskim praksama. Čine je svi koji u teoriji vide bitno oružje u emancipatorskim borbama, bez kojeg delotvorna kritika apstrakne vladavine kapitala nije moguća. Od 2005. godine Gerusija redovno organizuje simpozijume, čitalačke grupe, seminare i cikluse predavanja da bi doprinela širenju levičarskih ideja, u saradnji sa ostalim alternativnim grupama sa Balkana i šire. Gerusijanski časopis za teorijske prakse "Stvar" takođe ima za svrhu da bude mesto gde se mogu ispoljiti alternativne teorije. Sa druge strane, svojim manifestima, političkim intervencijama i konkretnim analizama Gerusija učestvuje i u neposrednim svakidašnjim borbama. Od jeseni 2012. počinje serija predavanja pod naslovom "Uvod u radikalne teorije" na kojoj će biti angažovani predavači/predavačice iz celog regiona radi popularizacije kritičkih struja i mislioca.  PROJEKTI OSTVARENI U SARADNJI SA ROSA LUKSEMBURG FONDACIJOM

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

29.05.2014 | Novi Sad, MSUV

Grad: Mesto klasne borbe

Tribina kolektiva Gerusija

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

26.05.2014 | Novi Sad, NDVD, Zmaj Jovina 3/I

Levica u Srbiji: elementi za izgradnju političke pozicije

Press konferencija

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

27.03.2014 | Novi Sad, CK13, 17h

Iskustvo jugoslovenskog socijalizma

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

21.02.2014 | Novi Sad, Radnički dom ‘’Svetozar Marković" 17h

Bolonjska reforma i visoko školstvo

Druga tribina programa "Levica u Srbiji: elementi za izgradnju političke pozicije"

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

06.10.2012 | Novi Sad, CK13

Uvod u radikalne teorije

Ciklus predavanja


'