JOSD - CSI SarajevoPROJEKTI OSTVARENI U SARADNJI SA ROSA LUKSEMBURG FONDACIJOM

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

19.05.2012 | Sarajevo 18.-20.5.2012

Antifest 2012

Treći Antifest koji će se održati od 18. do 20. maja 2012.


'